Werkwijze

Onze

Werkwijze

1

Intake

Om alles duidelijk in kaart te kunnen brengen zal er begonnen worden met een intake gesprek. Tijdens de intake zal de huidige situatie bekeken worden en de doelen vastgesteld worden. Op basis van dit gesprek zal er een plan van aanpak opgesteld worden.

Annoncé Management werkt voor zelfstandige food professionals met paketten die per kwartaal afgenomen kunnen worden zodat de kosten overzichtelijk blijven. Voor bedrijven maakt Annoncé Management duidelijke offertes waarbij een goed inzicht in de kosten gegeven zal worden.

2

Plan van Aanpak

In het plan van aanpak zullen de doelstellingen beschreven worden en het plan om de doelstellingen te behalen. In het plan van aanpak zal ook de werkwijze beschreven worden, welke stappen er genomen moeten worden en waarom deze stappen genomen moeten worden. Op deze manier zal er het meest optimale resultutaat behaald worden!

3

Monitoring

Monitoring is heel belangrijk, zeker op het gebied van social media zijn de cijfers goed inzichtelijk. Tijdens het proces zal er regelmatig gemonitord worden en zal,waar nodig de strategie, aangepast worden.

Na een bepaalde tijd worden de resultaten beoordeeld en zal het plan verder ontwikkeld worden naar de wensen van de klanten.